Dbamy o bezpieczeństwo dzieci!

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. Dyrektor Punktu Przedszkolnego „Kolorowa Ciuchcia” z dniem 29.02.2024 r. wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Standardy Ochrony Małoletnich – Podstawowe procedury postępowania w Punkcie Przedszkolnym Kolorowa Ciuchcia w Częstochowie