Język angielski

Codziennie
11:00
$

Zajęcia plastyczne

Codziennie
10:00
$

Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek, środa, piątek
$

Logorytmika

Środa
$

Rytmika

Wtorek
11:00
$

Nauka gry w szachy

Piątek
$

Taniec

Czwartek
11:00
$

Gimnastyka korekcyjna

Środa
14:00
$

Gry i zabawy ruchowe w terenie

Codziennie
16:00
$

Imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci

$

PROGRAMOWANIE dla starszych dzieci

$

Wycieczki

$